Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: May 4, 2020

Καλώς ήλθατε στο Lottery.com ("Εταιρεία", "εμείς" ή "εμάς"). Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, μαζί με τυχόν έγγραφα που ενσωματώνουν ρητά με αναφορά (συλλογικά, αυτοί οι "Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης"), διέπουν εσάς και οποιαδήποτε οντότητα που εκπροσωπείτε (συλλογικά, "εσείς" ή "σας"), με όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του www.lottery.com συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Περιεχομένου (όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους της υπηρεσίας), τεχνολογίας, διαδικασιών, υλικών, λειτουργιών και υπηρεσιών που σχεδιάζονται, προσφέρονται ή διατίθενται στην αγορά από την Εταιρεία μέσω ή μέσω Lottery.com και σε τέτοια άλλα ονόματα τομέα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ιστότοπων στους οποίους η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει Υπηρεσίες (συλλογικά, η "Υπηρεσία"), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η LOTTERY.COM ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

 1. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Με την πρόσβαση στην Υπηρεσία, τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της Υπηρεσίας ("Λογαριασμός"), τη λήψη της εφαρμογής Lottery.com ή κάνοντας κλικ για αποδοχή ή αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης όταν αυτή η επιλογή διατίθεται σε εσάς, με την παρούσα (i) αναγνωρίστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και (ii) δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε επιλέξιμοι για πρόσβαση στην Υπηρεσία και είστε εξουσιοδοτημένοι και ικανοί να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Εάν αρνηθείτε να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

 1. Γενικοί κανόνες, πολιτικές και διαδικασίες

2.1. Αιρετότητα

Για να δικαιούστε τη δημιουργία λογαριασμού και να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της Υπηρεσίας, πρέπει, κατά τη στιγμή της εγγραφής (i) να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών ή η ηλικία πλειοψηφίας στη δικαιοδοσία διαμονής σας, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερη, (ii) να μην απαγορεύεται η συμμετοχή στην Υπηρεσία σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και (iv) να τηρεί πάντοτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εάν κατοικείτε σε μια δικαιοδοσία που απαιτεί να είστε ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες λαχειοφόρου αγοράς (όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1), πρέπει να συμμορφώνεστε με τους νόμους της εν λόγω δικαιοδοσίας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Εάν δεν πληροίτε όλες αυτές τις απαιτήσεις, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ηλικία, την ταυτότητα και την επιλεξιμότητά σας ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε παράλειψη συνεργασίας με την Εταιρεία από την άποψη αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή / και τον τερματισμό του Λογαριασμού σας.

Οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, τα μέλη, οι διαχειριστές, οι επενδυτές, οι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποι της Εταιρείας και των μητρικών, θυγατρικών, θυγατρικών, πωλητών άμεσης τεχνολογίας, προμηθευτών περιεχομένου, προμηθευτών εξαρτημάτων (οι οποίοι ορίζονται ως γονείς, σύζυγοι, σύντροφοι και παιδιά) και οποιοδήποτε πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι επιλέξιμο για χρήση της Υπηρεσίας. Εντούτοις, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και κατά διαστήματα θα το κάνουν για τον έλεγχο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αξιολόγησης της εμπειρίας των χρηστών και άλλων λογικών και δίκαιων χρήσεων κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε αυτήν τη συμφωνία, να συμμορφωθείτε με όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και ότι δεν σας απαγορεύεται η πρόσβαση ή η χρήση της Υπηρεσίας . Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή, ως προς το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας και κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο ή διεκδικούμενο με την Εταιρεία δεν έχει εξουσιοδότηση να προβεί σε τέτοιες δηλώσεις ή εγγυήσεις. Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιούμε την υπηρεσία από άτομα που είναι παρόντα στις δικαιοδοσίες όπου η συμμετοχή μπορεί να απαγορευθεί ή να περιοριστεί. Συμφωνείτε ότι η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας δεν αποτελεί προσφορά, πρόσκληση ή πρόσκληση από την Εταιρεία για τη χρήση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία απαγορεύονται ή περιορίζονται τέτοιες δραστηριότητες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην Υπηρεσία σε οποιονδήποτε κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

2.2. Συμμόρφωση

Θα συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Ένας χρήστης πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να συμμετάσχει στην Υπηρεσία. Αυτοί οι κανόνες και οι πολιτικές ισχύουν μόνο όταν είναι νόμιμες. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι είναι νόμιμο να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία στην τοπική σας δικαιοδοσία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν Λογαριασμό χρήστη εάν η συμπεριφορά κρίνεται απαράδεκτη από την Lottery.com. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει έναν Λογαριασμό χρήστη εάν οι πληροφορίες προφίλ του χρήστη είναι λανθασμένες και / ή παραβιάζουν οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή / και παραβιάζουν τυχόν κανονιστικούς ή / και νόμιμους κανονισμούς. Σε περίπτωση δημιουργίας κερδών από λογαριασμό που δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, τα δικαιώματα για τα εν λόγω κέρδη ενδέχεται να διακυβευθούν.

Διαρκώς είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες του προφίλ χρήστη είναι ενημερωμένες και ακριβείς.

2.3. Ανακοίνωση τροποποιήσεων ή αλλαγών

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Η Εταιρεία και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών, των γραφικών, των προϊόντων, των λειτουργιών, των λειτουργιών, των υπηρεσιών και των συνδέσμων (συλλογικά το "Περιεχόμενο") μπορούν να τροποποιηθούν, να διαγραφούν ή να ενημερωθούν χωρίς προειδοποίηση. Η Lottery.com μπορεί να διακόψει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και η Εταιρεία μπορεί να μπλοκάρει, να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ακόμη και αν εξακολουθεί να επιτρέπεται η πρόσβαση οι υπολοιποι.

2.4. Εισιτήρια

Τα εισιτήρια θα εξασφαλίζονται από την Εταιρεία και δεν θα διανεμηθούν. Τα εισιτήρια για ένα σχέδιο λαχειοφόρων αγορών πρέπει να αγοραστούν από τον χρόνο αποστολής του εισιτηρίου πριν από το σχετικό σχέδιο. Η Εταιρεία προσπαθεί να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την απόκτηση εισιτηρίων προς ικανοποίηση του αιτήματος κάθε καταχωρημένου χρήστη. Εάν, ωστόσο, τα εισιτήρια δεν μπορούν να αποκτηθούν για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του χρόνου διακοπής εισιτηρίου, του σοβαρού καιρού, των διακοπών ρεύματος ή άλλης έκδοσης εκτός του άμεσου ελέγχου της Εταιρείας, η Εταιρεία θα αγοράσει εισιτήρια για την επόμενο διαθέσιμο σχέδιο και να ενημερώσετε τον ενδιαφερόμενο καταχωρημένο χρήστη ότι τα εισιτήριά τους δεν έχουν αποκτηθεί για το σχετικό σχέδιο.

Τα εισιτήρια θα επεξεργαστούν και θα ταχυδρομηθούν, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν τους αριθμούς εισιτηρίων τους online. Οι αριθμοί για κάθε εισιτήριο θα αναρτηθούν επίσης στην υπηρεσία που θα προβάλλουν οι χρήστες της ομάδας. Η Εταιρεία θα καταγράψει τους νικηφόρους αριθμούς για τα αντίστοιχα σχέδια της Λοταρίας. Σε περίπτωση που αποστέλλονται εσφαλμένες πληροφορίες σε ένα χρήστη, ο χρήστης δεν δικαιούται οποιασδήποτε αξίωσης βάσει της παραλαβής αυτών των πληροφοριών. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία όταν λάβετε εσφαλμένες πληροφορίες και παραιτούμε από κάθε αξίωση έναντι της Εταιρείας για την παραλαβή τέτοιων εσφαλμένων πληροφοριών.

Τα εισιτήρια λαχειοφόρων αγορών μπορούν να πωληθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους πράκτορες / λιανοπωλητές και δεν μπορούν να πωληθούν πέρα ​​από τις κρατικές γραμμές. Τα εισιτήρια λαχειοφόρων αγορών αγοράζονται αυτοπροσώπως από την Lottery.com ή έναν από τους αντιπροσώπους της από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / πωλητή λαχειοφόρων αγορών σε κάθε αντίστοιχο κράτος που προσφέρουμε υπηρεσία. Στο κράτος όπου κερδίζονται τα κέρδη μπορεί να δοθεί η ταυτότητα του νικητή ή των νικητών. Το Lottery.com δεν θα λάβει μερίδιο σε κανένα μεμονωμένο εισιτήριο ή εισιτήρια που ανήκει σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε λογαριασμό lotto που δημιουργήθηκε στην Υπηρεσία. Όλες οι αγορές είναι άκυρες όταν απαγορεύεται από το νόμο.

2.5. Πληρωμές και νόμιμες παρακρατήσεις

Όπου ισχύει από το νόμο, η Εταιρεία θα επιβάλει την πληρωμή οποιωνδήποτε κερδών στις κρατήσεις ή / και στις κρατήσεις.

2.6. Τζάκποτ

Ένα τζάκποτ αναφέρεται σε τυχόν κέρδη λαχειοφόρων αγορών που μπορούν να εξαργυρωθούν απευθείας από καθορισμένους υπαλλήλους λαχειοφόρων αγορών μιας δεδομένης δικαιοδοσίας. Η Εταιρεία θα ειδοποιήσει έναν χρήστη ότι έχει κερδίσει ένα τζάκποτ επικοινωνώντας με τον χρήστη στη διεύθυνση email που παρέχεται για τον Λογαριασμό του κατά την εγγραφή ή όπως ενημερώθηκε σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Οι χρήστες θα έχουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του αρχικού email ειδοποίησης για να απαντήσουν στην Εταιρεία και να παράσχουν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται ή / και απαιτούνται από το νόμο. Στη συνέχεια, η Εταιρεία θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει να συλλέξετε τα κέρδη από τους διορισμένους υπαλλήλους λαχειοφόρων αγορών. Όσον αφορά το Group Play, τα τζάκποτ θα μοιραστούν μεταξύ όλων των χρηστών της ομάδας με βάση μια εφάπαξ πληρωμή και σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς πληρωμής της δικαιοδοσίας όπου αγοράστηκε το λαχείο. Με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι φόροι καθώς και οι νόμιμες παρακρατήσεις και / ή μειώσεις ενδέχεται να παρακρατούνται από την Κρατική Λοταρία πριν από τη διανομή.

2.7 Κέρδη

Όλα τα υπόλοιπα κέρδη λαχείων που δεν θεωρούνται "Τζάκποτ", ρυθμίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας όπου αγοράστηκε το λαχείο. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει για τυχόν κέρδη που ενδέχεται να δικαιούστε και θα ενημερωθείτε για τις επιλογές σας για να εξαργυρώσετε τα κέρδη σας.

Εάν τα ατομικά σας κέρδη ή τα ομαδικά παιχνίδια ισούται ή υπερβαίνει οποιοδήποτε ισχύον όριο αξίωσης που ορίζεται από το κράτος, η Εταιρεία μπορεί να σας προωθήσει μια επίσημη φόρμα αξίωσης λαχειοφόρων αγορών, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και να επιστρέψετε στην Εταιρεία για να διευκολύνετε τη συλλογή των αντίστοιχων κερδών στο δικό σας ή της ομάδας σας χάρη.

2.8 Διεθνής συλλογή βραβείων

Εάν δεν διαμένετε στη χώρα όπου λειτουργεί η λαχειοφόρο αγορά, τότε αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ταξιδέψετε στην Επικράτεια για να παραλάβετε προσωπικά το βραβείο σας, όπως διευκολύνεται από την Lottery.com. Η Lottery.com συμφωνεί να πληρώσει τα σχετικά ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων και των καταλυμάτων.

Εάν ταξιδεύετε για να παραλάβετε το βραβείο σας, τότε συμφωνείτε ότι παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι και: (i) να αποκτήσετε όλα τα απαραίτητα διαβατήρια, βίζες και άδειες που είναι απαραίτητες για να εισέλθετε στη χώρα. (ii) ασφαλής ταξιδιωτική ασφάλιση (η οποία πρέπει να σας καλύπτει για ιατρικές, σωματικές βλάβες και αξιώσεις περιουσίας) · (iii) λήψη όλων των απαιτούμενων ιατρικών εμβολιασμών, εγκρίσεων ή / και συγκατάθεσης · και (iv) συμμορφώνονται με τους Κανόνες Διαχειριστή Λοταρίας που απαιτούν τη συμπλήρωση και υποβολή συγκεκριμένων εντύπων, εγγράφων ή εγγράφων πριν από τη συλλογή του βραβείου σας με τη βοήθεια του Lottery.com. Αναγνωρίζετε ότι η αποτυχία σας να εκπληρώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να σας εμποδίσει να συλλέξετε το βραβείο σας. Αναλαμβάνετε και συμφωνείτε ότι το ταξίδι είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Με την παρούσα παραιτείτε από τυχόν νομικές ή δίκαιες αξιώσεις, δικαιώματα ή ένδικα μέσα που ενδέχεται να έχετε κατά της Lottery.com σχετικά με:
(α) τυχόν περιστατικά, τραυματισμούς, ασθένειες ή απώλειες που σχετίζονται με το ταξίδι που μπορεί να υποφέρετε ή να υποστείτε, και
(β) την αποτυχία σας να αποκτήσετε ή να συμμορφωθείτε με τις παραπάνω προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη είσπραξης του βραβείου σας ως αποτέλεσμα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε στο Lottery.com πληρεξούσιο για να παραλάβετε το βραβείο εκ μέρους σας.

Όριο αγοράς 2.9

Προκειμένου να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, η Εταιρεία μπορεί να ορίσει ημερήσια όρια δαπανών για αγορές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εισιτηρίων. Μόλις επιτευχθεί η ημερήσια δαπάνη, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες συναλλαγές στο λογαριασμό του χρήστη έως τις 24 ώρες μετά την τελευταία προκριματική συναλλαγή.

2.10. Περιορισμοί δικαιοδοσίας και λαχειοφόρων αγορών

Η Εταιρεία είναι υπηρεσία θυρωρού και θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει τα κέρδη σας για λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας τις εύλογες προσπάθειές της. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν κέρδη που δεν μπορούν να εισπραχθούν από έναν οργανισμό Λοταρίας αν έχει καταβάλει τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να το πράξει.

Τα εισιτήρια λαχειοφόρων αγορών μπορούν να πωληθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους πράκτορες / λιανοπωλητές και δεν μπορούν να πωληθούν πέρα ​​από τις κρατικές γραμμές. Τα εισιτήρια λαχειοφόρων αγορών αγοράζονται αυτοπροσώπως από την Εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / πωλητή Λοταριών σε κάθε αντίστοιχη Δικαιοδοσία όπου παρέχεται η Υπηρεσία της Εταιρείας. Η Δικαιοδοσία όπου κερδίζονται τα κέρδη θα έχει την ταυτότητα του νικητή (ών). Οποιαδήποτε ζητήματα με τη δικαιοδοσία που παρέχει την υπηρεσία λοταρίας θα ελέγχονται από τους κανόνες της δικαιοδοσίας. Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι ορισμένες δικαιοδοσίες περιορίζουν κατά νόμο την καθυστέρηση εντός της οποίας πρέπει να συλλέξετε και / ή να τους ενημερώσετε για τα κέρδη σας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε κάθε μία από τις αγορές σας για να διαπιστώσετε αν έχετε κερδίσει κάποια βραβεία. Αναγνωρίζετε και εκπροσωπείτε ότι γνωρίζετε ότι η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ειδοποιήσει και, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η διεκδίκηση του βραβείου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δεν θα έχετε καμία νομική προσφυγή κατά η Εταιρεία ή / και οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους της ή τους αντιπροσώπους της, η Εταιρεία απελευθερώνεται από οποιαδήποτε και όλες τις νομικές προσφυγές ή / και ένδικα μέσα ως αποτέλεσμα της μη επαλήθευσης των αγορών σας και / ή της μη διεκδίκησης κερδών μέσα σε ένα νόμιμο χρονικό διάστημα.

 1. Εγγραφή λογαριασμού Lottery.com & λογαριασμοί χρηστών

3.1. Πληροφορίες για τις εγγραφές

Για να εγγραφείτε σε έναν λογαριασμό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση play.lottery.com ή κατεβάστε την εφαρμογή Lottery.com για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο διαδίκτυο. Θα σας ζητηθεί (i) να υποβάλετε το όνομα και το επώνυμό σας και άλλες λεπτομέρειες όπως ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού τηλεφώνου σας, της ημερομηνίας γέννησης, της διεύθυνσης email σας, της κατοικίας σας και των στοιχείων πληρωμής σας.

Συμφωνείτε να (i) παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας (τα «Δεδομένα Εγγραφής») όπως σας ζητά η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής της Υπηρεσίας και (ii) να διατηρείτε και να ενημερώνετε αμέσως τα Δεδομένα Εγγραφής για να τα διατηρείτε αληθή, ακριβή, τρέχουσα και ολοκληρωμένη. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, email ή τηλεφώνου για να επαληθεύσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας, να ενημερώσει τα στοιχεία της ομάδας ή να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα δεδομένα εγγραφής σας πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας και πραγματοποιώντας τέτοιες αλλαγές. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση support@lottery.com. Τυχόν πληροφορίες που συλλέγονται από την Εταιρεία θα υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της, διαθέσιμη στο Lottery.com/privacy και "just-in-time" ειδοποιήσεις, εφόσον υπάρχουν, που παρέχονται στο σημείο συλλογής ή χρήσης πληροφοριών. Εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες ή εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι αναληθής, ανακριβής, μη υπάρχουσα ή ελλιπής ή εάν η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως τον Λογαριασμό σας, να παρακρατήσει το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους της).

3.2. Υποχρέωση μυστικότητας

Συμφωνείτε να διατηρήσετε τα αναγνωριστικά σας ασφαλή και εμπιστευτικά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση ή δραστηριότητα στον Λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης του Λογαριασμού από οποιοδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί τα Αναγνωριστικά σας, με ή χωρίς εξουσιοδότηση ή που έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε συσκευή στην οποία ο Λογαριασμός σας είναι προσβάσιμος. Σε περίπτωση που ανησυχείτε ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι πλέον ασφαλής και εμπιστευτικός, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση support@lottery.com. Όπου μπορούν να επιλεγούν και να εκχωρηθούν νέα αναγνωριστικά και τυχόν μελλοντικές συναλλαγές βάσει των προηγούμενων αναγνωριστικών ενδέχεται να ακυρωθούν, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, τυχόν συναλλαγές που γίνονται και γίνονται αποδεκτές εντός της Υπηρεσίας όπου έχουν χρησιμοποιηθεί τα Αναγνωριστικά σας (και όπου δεν έχετε ενημερώσει προηγουμένως την Εταιρεία όπως προβλέπεται στο παρόν) θα αντιμετωπίζονται ως έγκυρες.

3.3. Ένας λογαριασμός

Επιτρέπεται ένας μόνο λογαριασμός (1) ανά άτομο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι έχετε εγγραφεί σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς (1), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, εκτός από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα μπορεί να έχει η Εταιρεία, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως τον Λογαριασμό σας, Ισορροπία λογαριασμού, να ανακαλέσετε το δικαίωμά σας σε οποιοδήποτε εισιτήριο Λοταρίας ή αντίστοιχα έπαθλα και να αρνηθείτε οποιαδήποτε και οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους της).

3.4. Χωρίς μεταφορά

Ο λογαριασμός σας δεν είναι μεταβιβάσιμος. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπετε ή επιτρέπετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε ατόμου κάτω από την νόμιμη ηλικία να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, να χρησιμοποιεί ή να επαναχρησιμοποιεί τον Λογαριασμό σας κατά τρόπο που να μπορεί να παραβιάζει τα πρότυπα ή τους νόμους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία βρίσκεστε ή / και είστε κάτοικος, ή όπου άλλο πρόσωπο βρίσκεται και / ή είναι κάτοικος. Αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας και για οποιαδήποτε χρήση του μέσου πληρωμής σας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τον Λογαριασμό σας. Κάθε άτομο που διαπιστώνεται ότι παραβίασε αυτήν την ενότητα μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές και θα χάσει όλα τα χρήματα στο λογαριασμό του. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης που χρησιμοποιεί το Λογαριασμό σας.

Αποσύνδεση 3.5

Για να διαγραφείτε από την Υπηρεσία και να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να στείλετε το αίτημά σας μέσω email στη διεύθυνση support@lottery.com. Εάν καταργήσετε την εγγραφή σας, ο λογαριασμός σας θα εξαργυρωθεί και θα τερματιστεί.

Υποχρέωση εξοπλισμού 3.6

Πρέπει να παρέχετε όλο τον εξοπλισμό και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για τη σύνδεση με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ενός υπολογιστή ή μιας κινητής συσκευής (όπως ορίζεται στην Ενότητα 7.1) που είναι κατάλληλη για σύνδεση και χρήση της υπηρεσίας. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών σύνδεσης στο Internet ή χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών SMS / MMS για την χρήση κειμένου, τα οποία προκύπτουν κατά την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Υπηρεσίες 4.0 Lottery.com

4.1. Συμφωνία Λιθουανικού Εισιτηρίου

Ως εγγεγραμμένος χρήστης της Υπηρεσίας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε σε κάθε ένα από τα παρακάτω:

Συμμετέχετε ως μοναδικός κάτοχος εισιτηρίων ανεξάρτητα κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Συμφωνείτε να ορίσετε την Εταιρεία ως τον καθορισμένο αγγελιοφόρο και αντιπρόσωπό σας και να εξουσιοδοτήσετε την Εταιρεία να ενεργεί εκ μέρους σας για να αγοράσει και να αποθηκεύσει τα λαχεία σας, να συλλέξει τα κέρδη και να τοποθετήσει το αναλογικό σας μερίδιο οποιωνδήποτε κερδών στον Λογαριασμό χρήστη σας στην Υπηρεσία.

Αναγνωρίζετε ότι η πληρωμή των βραβείων Λοταρίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κρατικό νόμο και τους κανονισμούς Λοταρίας. Σε περίπτωση που τα εισιτήρια Λαχειοφόρων αγορών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας συνεπάγονται ένα βραβείο (-α) για το οποίο οι κανονισμοί της Λοταρίας επιτρέπουν την άμεση πληρωμή, τότε η Εταιρεία θα υποβάλει αίτηση πληρωμής για λογαριασμό σας. Όταν τέτοιοι κανονισμοί επιτρέπουν την καταβολή του βραβείου σε ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, τότε ένας εκπρόσωπος της Εταιρείας μπορεί να διεκδικήσει το βραβείο προς όφελος ενός μεμονωμένου συμμετέχοντος ή / και όλων των συνιδιοκτητών του ομίλου και να διανείμει το ανάλογο ανάλογο ποσό σε κάθε αντίστοιχο λογαριασμού του συμμετέχοντα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αξίωση πληρωμής θα γίνει με την παροχή συμβουλών στους εκπροσώπους της κρατικής λαχειοφόρου αγοράς που συλλέγει η Εταιρεία για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό μιας ομάδας.

4.3. Ατομικές δεσμεύσεις χρηστών

Μόλις γίνει η δέσμευση ενός εισιτηρίου (ή των εισιτηρίων), δεν μπορείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας μέχρι να έχει συμβεί το σχέδιο για το οποίο έχετε δεσμευτεί. Επιπλέον, αφού έχει αναληφθεί ένα εισιτήριο (ή εισιτήρια), δεν μπορείτε να επιστρέψετε, να ανταλλάξετε, να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε το εισιτήριό σας. Αν ένα σχέδιο χάσει ή αναδιαρθρωθεί από την κατάσταση, η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με αυτή την αλλαγή εισάγοντας το επόμενο διαθέσιμο σχέδιο.

4.4. Αποτελέσματα και πληροφορίες παιχνιδιού

Η ενότητα "Αποτελέσματα" της εφαρμογής εμφανίζει το εκτιμώμενο τζάκποτ και τους τελευταίους νικητές αριθμούς για τα σχέδια Powerball, Mega Millions και τοπικά παιχνίδια. Η Εταιρεία λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες από τους ιστότοπους των αντίστοιχων παιχνιδιών. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη που σχετίζεται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Είναι δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε καθεμία από τις αγορές σας και να συμβουλευτείτε την Εταιρεία σε περίπτωση κερδών.

Όσον αφορά τους νικηφόρους αριθμούς, ενώ γίνεται λογική προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι λίστες νικητών αριθμών στον ιστότοπο Powerball και Mega Millions είναι ακριβείς, οι επίσημοι αριθμοί νίκης για παιχνίδια λοταρίας καταγράφονται στα επίσημα αρχεία κλήρωσης, όπως πιστοποιούνται από ανεξάρτητο λογιστική εταιρεία. Οι νικητές αριθμοί για τα παιχνίδια λαχειοφόρων αγορών δεν είναι επίσημοι έως ότου επιβεβαιωθεί από την ελεγκτική εταιρεία Carroll and Company, CPA. Δείτε τον ιστότοπο του Powerball, powerball.com, Ιστοσελίδα Mega Millions, https://www.megamillions.com, ή στον ιστότοπο της κρατικής λαχειοφόρου αγοράς για περισσότερες πληροφορίες.

4.6 AutoPlay

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εφαρμογή για να συμμετάσχουν σε συνδρομές "AutoPlay", υπό τους ακόλουθους όρους και απαιτήσεις.

Οι συνδρομές AutoPlay μπορούν να είναι διαθέσιμες μόνο για ορισμένες λοταρίες. Ελέγξτε την εφαρμογή για να δείτε ποιες λαχειοφόρες αγορές είναι διαθέσιμες για συνδρομές AutoPlay.

Κάθε χρήστης μπορεί να εγγραφεί μόνο σε μία συνδρομή AutoPlay ανά διαθέσιμη κλήρωση. Για κάθε συνδρομή AutoPlay, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν αριθμό εισιτηρίων που θα παιχτούν για κάθε σχέδιο. Για ορισμένες λαχειοφόρες αγορές, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αυτόματη επανατοποθέτηση του υπολοίπου του λογαριασμού σας σε προκαθορισμένο ποσό όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας φτάσει τα μηδενικά δολάρια ($ 0). Εάν έχει οριστεί τιμή επαναφόρτωσης, ο λογαριασμός σας θα χρεώνεται αυτόματα για τον αριθμό των εισιτηρίων που αναφέρονται στην ενότητα "Αυτόματη αναπαραγωγή" της εφαρμογής.

Η διαδικασία για τη λήψη των εισιτηρίων που παραγγέλθηκαν στο πλαίσιο συνδρομής AutoPlay δεν θα διαφέρει από αυτή των απλών εισιτηρίων.

5.0. Συμφωνία αυτόματης επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής και χρέωσης (μόνο για χρήστες AutoPlay)

5.1. Εξουσιοδότηση

Σε εκείνες τις δικαιοδοσίες όπου είναι διαθέσιμη, επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτόματης αναπαραγωγής στην υπηρεσία, εξουσιοδοτώ την εταιρεία να παίζει αυτόματα εισιτήρια εκ μέρους μου για κάθε κατάλληλη κλήρωση λαχειοφόρων αγορών. Κατανοώ ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που θα παιχτούν αυτόματα θα βασίζεται στον αριθμό των εισιτηρίων που επιλέγονται στην ενότητα Αυτόματη αναπαραγωγή της εφαρμογής Lottery.com.

Επιλέγοντας τη λειτουργία Αυτόματης αναπαραγωγής στην Υπηρεσία, εξουσιοδοτώ την Εταιρεία να χρεώσει την υποδεικνυόμενη πιστωτική κάρτα στο αρχείο για να μπορέσει ο λογαριασμός μου να «επαναφορτώσει» τα εισιτήρια βάσει του αριθμού των εισιτηρίων 'reload' που επιλέγονται στην εφαρμογή. Κατανοώ ότι αυτή η χρέωση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα κάθε φορά που το υπόλοιπο του λογαριασμού μου είναι $ 0. Καταλαβαίνω επίσης ότι μπορώ να σταματήσω αυτή την επαναλαμβανόμενη χρέωση να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή, θέτοντας τις ρυθμίσεις επαναφόρτωσης στην εφαρμογή Lottery.com στο "0".

5.2. Αποτυχία πληρωμής

Εάν η πληρωμή σας απορριφθεί, θα ειδοποιηθείτε στην αίτηση και θα επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου ή email. Ενδέχεται να περιορίσουμε τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε έναν συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής εάν αυτός ο τρόπος πληρωμής αποτύχει πολλές φορές. ΘΕΣΗ: Εάν η αυτόματη πληρωμή σας αποτύχει, θα χρειαστεί να αναπληρώσετε τον λογαριασμό σας με έναν άλλο τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή, δεν θα αγοραστούν εισιτήρια για λογαριασμό σας χωρίς να γίνει πληρωμή εκ των προτέρων. Μπορεί επίσης να εκτιμηθείτε μια χρέωση αποτυχίας πληρωμής για την απορριφθείσα αγορά.

5.3. Αλλαγή πληρωμής

Εάν θέλετε να αλλάξετε την Πληρωμή σας, συμπεριλαμβάνοντας, για παράδειγμα, κάνοντας μια αλλαγή από μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που επιλέχθηκε αρχικά σε άλλη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό λογαριασμού στην ενότητα των ρυθμίσεων της Υπηρεσίας.

5.4. Επαλήθευση ασφαλείας

Εξουσιοδοτώ την Εταιρεία και τον οργανισμό χορηγίας να διεξάγει έρευνα επαλήθευσης διεύθυνσης. Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης είναι ένα μέτρο ασφαλείας για την προστασία μου, του πελάτη, από παράνομη απάτη κατά της πιστωτικής μου κάρτας. Εγγυώμαι και εγγυώμαι ότι είμαι ο νόμιμος κάτοχος κάρτας για αυτήν την πιστωτική κάρτα και ότι είμαι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να συνάψω αυτή τη συμφωνία χρέωσης με τη Lottery.com. Συμφωνώ να αποζημιώσω, να υπερασπιστώ και να διατηρήσω το Lottery.com. αβλαβής, έναντι κάθε ευθύνης που απορρέει από την παρούσα άδεια. Η παρούσα συμφωνία δεν είναι μεταβιβάσιμη και πρέπει να συμφωνηθεί από το εξουσιοδοτημένο άτομο στο λογαριασμό χρήστη Lottery.com.

6.0. Διαδραστικά χαρακτηριστικά

Σε συνδυασμό με την Υπηρεσία, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει διαδραστικές κοινωνικές δυνατότητες («Διαδραστικές δυνατότητες») στις οποίες εσείς ή τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών της Υπηρεσίας, μπορείτε να επικοινωνείτε και να δημοσιεύετε Περιεχόμενο Χρήστη (ορίζεται παρακάτω) εντός της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεν επικυρώνει, εγκρίνει ή προ-ελέγχει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που εσείς και άλλοι χρήστες ενδέχεται να συνεισφέρετε στην Υπηρεσία και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ακρίβεια του Περιεχομένου Χρήστη. Διατρέχετε ολόκληρο τον κίνδυνο πληρότητας, ακρίβειας ή χρησιμότητας του Περιεχομένου Χρήστη που βρίσκεται στην Υπηρεσία.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση των Διαδραστικών Χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας και χρησιμοποιήστε τα με δική σας ευθύνη.

Με τη χρήση τυχόν διαδραστικών λειτουργιών, συμφωνείτε να μην δημοσιεύετε, να μεταφέρετε, να διανείμετε, να δημιουργείτε ή να δημοσιεύετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέσα ή μέσω της Υπηρεσίας:

Τυχόν μηνύματα, σχόλια, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενο ή άλλα έργα, περιεχόμενο ή υλικό ("Περιεχόμενο χρήστη") που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, επιβλαβές για ανηλίκους, άσεμνο, άσεμνο, χυδαίο, υπονοητικό, παρενοχλητικό, απειλητική, βασανιστική, επεμβατική για το προσωπικό απόρρητο ή δικαιώματα δημοσιότητας, καταχρηστική, φλεγμονώδης, μίσος, δόλια ή άλλως απαράδεκτη (όπως καθορίζεται από την Εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση) ·

Το Περιεχόμενο Χρήστη που θα ενθάρρυνε ή θα παρέχει οδηγίες για ποινικό αδίκημα, παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή που διαφορετικά θα δημιουργούσε ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιονδήποτε τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνή νόμο.

Περιεχόμενο χρηστών που δεν έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε ή να διαβιβάζετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων (όπως πληροφορίες εμπιστευτικών πληροφοριών, ιδιοκτησιακές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται ή αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή συμφωνιών μη διάδοσης).

Περιεχόμενο Χρήστη που μπορεί να παραβιάζει ή να παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχομένου ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε μέρους. Με την ανάρτηση του Περιεχομένου Χρήστη, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα να μεταδίδετε, να διανέμετε, να αναπαράγετε και να εμφανίζετε το Περιεχόμενο Χρήστη.

Περιεχόμενο χρηστών που παραποιεί ή διαγράφει τις εξουσίες, τις νομικές ειδοποιήσεις ή τις αποκλειστικές ονομασίες του άλλου.

Περιεχόμενο Χρήστη που υποδηλώνει την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ενός διευθυντή, αξιωματικού, υπαλλήλου, μετόχου, πράκτορα ή αντιπροσώπου της Εταιρείας ή διασημοτήτων) ή δηλώνει ψευδώς ή αλλιώς παραποιεί την υπαγωγή σας στην Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα;

Μη ζητηθείσες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, εκστρατείες ή διαφημιστικά υλικά, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες ή άλλες μορφές εμπορικής προσέλκυσης και οποιουδήποτε υλικού που προωθεί το λογισμικό υποκλοπής spyware, malware και downloads.

Ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αριθμών τηλεφώνου, ταχυδρομικών διευθύνσεων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης, πληροφοριών πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και άλλων στοιχείων λογαριασμού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Το Περιεχόμενο Χρήστη "καταδίωξη" ή παρενοχλήσεις σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας ή σε υπάλληλο της Εταιρείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε παρενόχληση, απειλή, ενοχλητικό ή οτιδήποτε άλλο που είναι ανεπιθύμητο, όπως η επανειλημμένη αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή προσωπικές επιθέσεις ή δηλώσεις σχετικά με τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την κληρονομιά κ.λπ.

Περιεχόμενο Χρήστη που διακόπτει την Υπηρεσία ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με την Υπηρεσία ή συλλέγει ή αποθηκεύει ή επιχειρεί να συλλέξει ή να αποθηκεύσει κωδικούς πρόσβασης, πληροφορίες λογαριασμού χρήστη ή άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με χρήστες της Υπηρεσίας.

Λοίτα λογισμικού, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλα επιβλαβή, ενοχλητικά ή καταστρεπτικά λογισμικά, κώδικες υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα. και

Το Περιεχόμενο Χρήστη, το οποίο καθορίζεται από την Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση του, είναι απαράδεκτο ή που περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε άτομο να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει τα Διαδραστικά Χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, επηρεάζει αρνητικά τη διαθεσιμότητα των πόρων του σε άλλους (π.χ., χρήση του συνόλου του κεφαλαίου επιστολές ή συνεχή καταχώρηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), ή μπορεί να εκθέσει την Εταιρεία ή τους χρήστες της σε οποιαδήποτε βλάβη ή ευθύνη οποιουδήποτε τύπου.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας και ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνος για το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που έχει αναρτηθεί, αποθηκευτεί ή φορτωθεί στην Υπηρεσία από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν απώλεια ή ζημία σε αυτήν ή για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στην κατάργηση αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη, ούτε η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμηση, παραλείψεις, ψευδαισθήματα, σκλαβιά, πορνογραφία ή βλακεία που μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Παρόλο που η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που δημοσιεύτηκε μέσω οποιωνδήποτε Διαδραστικών Χαρακτηριστικών, συμφωνείτε να παραχωρήσετε στην Εταιρεία το απεριόριστο, άνευ όρων, απεριόριστο, παγκόσμιο, αμετάκλητο, απαλλαγμένο από δικαιώματα, μη αποκλειστικό, αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια χρήσης να εκπέμπει, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να διανέμει, να κωδικοποιεί, να συμπιέζει, να κρυπτογραφεί, να ενσωματώνει δεδομένα, να εκδίδει, να αναμεταδίδει, να μεταδίδει, ή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου Χρήστη στο οποίο έχετε συνεισφέρει, για οποιοδήποτε σκοπό, σε οποιοδήποτε μέσο, ​​πλέον γνωστό ή εφεξής σχεδιασμένο, σε όλο τον κόσμο για πάντα και χωρίς καμία αποζημίωση σε εσάς. Συμφωνείτε να μην διαγράψετε ή να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη δημοσιεύτηκε από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αφαιρέσει, να προβάλει ή να επεξεργαστεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύτηκε ή αποθηκεύτηκε στην Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε χρήση των Διαδραστικών Χαρακτηριστικών ή άλλων τμημάτων της Υπηρεσίας κατά παράβαση των παραπάνω παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στον τερματισμό ή στην αναστολή του Λογαριασμού σας ή στα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε τα Διαδραστικά Χαρακτηριστικά ή / η υπηρεσία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, για να συμμορφωθεί με το νόμο ή οποιαδήποτε νομική διαδικασία, να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της Εταιρείας ιδιοκτησίας ή για την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών ή του κοινού.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία γίνεται δημόσια πληροφορία, μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μη ζητηθέντων μηνυμάτων από τρίτους. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία σας αποθαρρύνει να δημοσιεύσετε τυχόν προσωπικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ή τον εντοπισμό σας, όπως οι διευθύνσεις ή ο αριθμός τηλεφώνου σας. ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ.

Άδεια 7.0 Limited στην εφαρμογή Lottery.com

7.1. Άδεια χρήσης άδειας

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, η Εταιρεία σάς παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια για (i) λήψη, εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής για κινητά της Εταιρείας ("Lottery.com App") για την προσωπική σας, μη -εμπορική χρήση σε κινητή συσκευή που ανήκει ή ελέγχεται με άλλο τρόπο από εσάς («Κινητή συσκευή») αυστηρά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και (ii) πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται σε ή με άλλο τρόπο προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής Lottery.com αυστηρά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

7.2. Περιορισμοί άδειας χρήσης

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει:

Αντιγράψτε την εφαρμογή Lottery.com, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από αυτήν την άδεια.

Να τροποποιήσετε, να μεταφράσετε, να προσαρμόσετε ή να δημιουργήσετε με άλλο τρόπο παράγωγα έργα ή βελτιώσεις, εφικτές ή μη κατοχυρώσιμες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, της εφαρμογής Lottery.com.

Αντίστροφος μηχανικός, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση, αποκωδικοποίηση ή άλλως απόπειρα εξαγωγής ή απόκτησης πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής Lottery.com ή σε οποιοδήποτε τμήμα της.

Καταργήστε, διαγράψετε, αλλάξετε ή αποκρύψετε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την εφαρμογή Lottery.com, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αντιγράφου τους.

Να ενοικιάσετε, να δανείσετε, να πωλήσετε, να εκχωρήσετε, να εκχωρήσετε, να διανείμετε, να δημοσιεύσετε, να μεταφέρετε ή άλλως να διαθέσετε την εφαρμογή Lottery.com ή οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητα της εφαρμογής Lottery.com σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο, Η εφαρμογή Lottery.com είναι διαθέσιμη σε ένα δίκτυο όπου μπορεί να έχει πρόσβαση σε περισσότερες από μία συσκευές κινητής τηλεφωνίας ανά πάσα στιγμή.

Κατάργηση, απενεργοποίηση, καταστρατήγηση ή άλλως δημιουργία ή εφαρμογή οποιουδήποτε εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης σε οποιαδήποτε προστασία αντιγραφής, διαχείριση δικαιωμάτων ή λειτουργίες ασφαλείας στην προστασία της εφαρμογής Lottery.com. ή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Lottery.com κατά τρόπο που απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε σχέση με οποιαδήποτε μορφή παράνομου τζόγου.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Lottery.com κατά παράβαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή του εφαρμοστέου δικαίου.

Οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας καθώς και το περιορισμένο δικαίωμα και την άδεια χρήσης της εφαρμογής Lottery.com και μπορεί να σας επιβάλει ευθύνη για παραβιάσεις του νόμου.

7.3. Διατήρηση δικαιωμάτων

Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι η εφαρμογή Lottery.com παρέχεται βάσει άδειας και δεν πωλείται σε εσάς. Δεν αποκτάτε κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον στην εφαρμογή Lottery.com σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος εκτός από την χρήση της εφαρμογής Lottery.com σύμφωνα με την παραχωρηθείσα άδεια και με την επιφύλαξη όλων των όρων, περιορισμούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η Εταιρεία, οι δικαιοπάροχοι και οι παροχείς υπηρεσιών διατηρούν και διατηρούν ολόκληρο το δικαίωμα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον τους στην εφαρμογή Lottery.com, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εκείνων που σχετίζονται με αυτά, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

7.4. Ενημερώσεις

Κατά καιρούς, η Εταιρεία μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναπτύξει και να παρέχει ενημερώσεις εφαρμογών Lottery.com, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, ενημερώσεις κώδικα και άλλες διορθώσεις σφαλμάτων ή / και νέες δυνατότητες (συλλογικά, συμπεριλαμβανομένων σχετικών εγγράφων, "Ενημερώσεις") . Οι ενημερώσεις μπορούν επίσης να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν στο σύνολό τους ορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει ενημερώσεις ή να συνεχίζει να παρέχει ή να ενεργοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες ή λειτουργίες. Με βάση τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, όταν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο (i) η εφαρμογή Lottery.com θα κατεβάσει και θα εγκαταστήσει αυτόματα όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις ή (ii) ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ή να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση διαθέσιμων Ενημερώσεις.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εφαρμογή Lottery.com ή τμήματα της εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε άμεση λήψη και εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων. Συμφωνείτε επίσης ότι όλες οι Ενημερώσεις θα θεωρούνται μέρος της εφαρμογής Lottery.com και θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

7.5. Χρεώσεις κινητής συσκευής και υπηρεσίας

Ορισμένα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Lottery.com απαιτούν επικοινωνία με τους διακομιστές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των λήψεων και των ενημερώσεων της εφαρμογής Lottery.com, οι οποίες ενδέχεται να καταναλώνουν και να υπερβαίνουν τα όρια των δεδομένων ή των ελάχιστων αποζημιώσεων του παροχέα υπηρεσιών σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από τον παροχέα υπηρεσιών δεδομένων / κινητής τηλεφωνίας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής Lottery.com, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπερβάσεων και κυρώσεων που έχουν εκτιμηθεί για υπέρβαση των ορίων που επέβαλε ο πάροχος υπηρεσιών σας.

Είστε υπεύθυνοι για το κόστος της κινητής συσκευής σας και για να διασφαλίσετε ότι η κινητή συσκευή σας πληροί τις απαιτήσεις συστήματος της εφαρμογής Lottery.com, συμπεριλαμβανομένης της λήψης περιοδικών ενημερώσεων ή αναβαθμίσεων από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής συσκευής για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lottery.com. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΤΕΡΤΗΣ.COM ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΟΧΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

7.6. Διάρκεια και τερματισμός

Ο όρος της περιορισμένης άδειας χρήσης για την εφαρμογή Lottery.com αρχίζει όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Lottery.com και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και θα συνεχίσετε να ισχύει μέχρι την προηγούμενη (i) διαγραφή της εφαρμογής Lottery.com από (ii) την καταγγελία της Εταιρείας από την περιορισμένη σας άδεια χρήσης στην εφαρμογή Lottery.com ή / και τον τερματισμό του Λογαριασμού σας. Μετά τη λήξη (i) όλα τα δικαιώματα που σας έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θα τερματιστούν και (ii) θα πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση και να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα της εφαρμογής Lottery.com από τη Συσκευή Κινητής Τηλεφωνίας. Η καταγγελία της περιορισμένης άδειας χρήσης σας δεν θα περιορίσει κανένα από τα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα της Εταιρείας βάσει νόμου ή μετοχών.

8.0 Άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

8.1. Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και περιορισμός μη εμπορικής χρήσης

Η Υπηρεσία και τα περιεχόμενά της, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητά της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών, κειμένου, οθονών, γραφικών, βίντεο, ήχου και λογισμικού, καθώς και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάρκειά τους (συλλογικά, «Περιεχόμενο») ), ανήκουν στην Εταιρεία, στους δικαιοπάροχους της ή σε άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να διανείμετε, να τροποποιείτε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να προβάλλετε δημόσια, να εκτελείτε δημόσια, να αναδημοσιεύετε, να μεταφορτώνετε, να αποθηκεύετε ή να μεταφέρετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας, εκτός από τα εξής:

Ο υπολογιστής σας μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά αντίγραφα αυτού του Περιεχομένου σε μνήμη RAM, παρεμπιπτόντως με την πρόσβασή σας και την προβολή αυτών των υλικών.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας για λόγους βελτίωσης της εμφάνισης.

Εάν παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων με συγκεκριμένο περιεχόμενο, κάνετε τέτοιες ενέργειες που ενεργοποιούνται από αυτές τις λειτουργίες.

Δεν πρέπει:

Τροποποιήστε αντίγραφα οποιουδήποτε περιεχομένου από την υπηρεσία.

Διαγράψτε ή τροποποιήστε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από αντίγραφα περιεχομένου από την Υπηρεσία.

Δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό κανένα μέρος της Υπηρεσίας ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικά ή παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας κατά παράβαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον στην ή στην Εταιρεία, την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο στην Υπηρεσία δεν σας μεταβιβάζεται και όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί δεσμεύονται από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων νόμων.

8.2. Εμπορικά σήματα

Το όνομα της εταιρείας, το λογότυπο της Εταιρείας και όλα τα σχετικά ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα σχέδια και τα συνθήματα είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των συνεργατών της ή των δικαιοπαρόχων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια σήματα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα άλλα ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα σχέδια και τα συνθήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

8.3. Ανακοίνωση και διαδικασία υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της ψηφιακής χιλιετίας

Ο νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή («DMCA») παρέχει προσφυγή σε κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων που πιστεύουν ότι τα δικαιώματά τους βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν παραβιαστεί από πράξεις τρίτων μέσω του Διαδικτύου. Εάν ένα άτομο πιστεύει ότι το έργο του που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί χωρίς εξουσιοδότηση και είναι διαθέσιμο εντός της Υπηρεσίας με τρόπο που μπορεί να συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, το άτομο μπορεί να κοινοποιήσει την αξίωσή του στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας που αναφέρεται παρακάτω. Για να είναι αποτελεσματική η ειδοποίηση, πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται ·

Περιγραφή του έργου που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί.

Περιγραφή του τόπου όπου βρίσκεται το υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει την υπηρεσία.

Πληροφορίες επαρκώς επαρκείς για να επιτρέψει στην Εταιρεία να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει το καταγγέλλοντα.

Δήλωση ότι το πρόσωπο έχει καλή πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο. και

Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται.

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας θα πρέπει να επικοινωνεί μόνο εάν ένα άτομο πιστεύει ότι το έργο του έχει χρησιμοποιηθεί ή αντιγραφεί κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τέτοια παράβαση συμβαίνει εντός της Υπηρεσίας. Δεν θα απαντηθούν όλες οι άλλες ερωτήσεις στον εντολοδόχο.

9.0 Γενικές Πληροφορίες

9.1. Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς. Εάν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης τροποποιηθούν, θα ενημερώσουμε την «Τελευταία Ημερομηνία Τροποποίησης» και τέτοιες αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτηση. Εάν κάνουμε αυτό που καθορίζουμε ως ουσιαστικές αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση ή στέλνοντας μια ειδοποίηση στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένες. Είναι υποχρέωσή σας να μας δώσετε ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση email σας στέλνοντας μας ειδοποίηση αμέσως στη διεύθυνση support@lottery.com.com. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας μετά από τέτοιες σημαντικές αλλαγές απαιτεί τη θετική συγκατάθεσή σας για τις αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, η μόνη λύση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και να παρέχετε γραπτή ειδοποίηση για τη διεύθυνση support@lottery.com.com. Θα διαγράψουμε αυτόματα τον Λογαριασμό σας και θα επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που απομένουν στον Λογαριασμό σας, εκτός αν μας το ζητήσετε διαφορετικά. Αναμένεται να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε αυτήν την Υπηρεσία, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

9.2. Αποποίηση ευθυνών

Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Ούτε η Εταιρεία, ούτε οποιοδήποτε άτομο συνδέονται με την εταιρεία ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, το περιεχόμενό του ή άλλα στοιχεία ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΕΣ, ΧΡΗΣΙΜΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, το περιεχόμενό του ή οποιαδήποτε στοιχεία ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ υλικού ή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, οΤΙ ελαττώματα θα διορθώνονται, οΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή Ο SERVER που τον καθιστά διαθέσιμο ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή οΤΙ ΤΟ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΝΟΜΙΜΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η προηγούμενη απαγόρευση δεν επηρεάζει καμία εγγύηση που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να αποκλειστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

9.3. Περιορισμός της Ευθύνης

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, πράκτορες, αντιπροσώπους, ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, τους διαδόχους και εκδοχείς (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΑ «ΜΕΡΗ ") ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, πόνο και την οδύνη, συναισθηματικές διαταραχές, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, είτε προκαλείται από ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ προβλέψιμη. ΤΑ ΜΕΡΗ αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ή παρέμβαση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, κινητές συσκευές, προγράμματα, αρχεία, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση μιας ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, αγορά λαχείων ή να εισπράξετε τα κέρδη, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ εμποδίζονται να το πράξουν ανά αιτία πέραν του ελέγχου της ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ή ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΤΤΕΡΩΝ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ.

ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Η ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ (Ι) ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ Ή (II) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ($ 100.00) DOLLARS. Η προηγούμενη απαγόρευση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να αποκλειστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 1. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τα Κυκλοφορούντα Μέρη από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, αποζημιώσεων, κρίσεων, προσφορών, ζημιών, εξόδων, εξόδων ή τελών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που απορρέουν ή σχετίζονται με την παραβίαση σας Τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης του Περιεχομένου και των Προϊόντων της Υπηρεσίας εκτός των ρητά εξουσιοδοτημένων από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή της χρήσης οποιασδήποτε πληροφορίας που αποκτάται από την Υπηρεσία. Εάν είστε υποχρεωμένος να παράσχετε αποζημίωση σύμφωνα με το παρόν, η Εταιρεία μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ελέγχει τη διάθεση οποιασδήποτε αξίωσης με αποκλειστικό κόστος και δαπάνη. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, δεν θα επιλύσετε, δεν θέσετε σε κίνδυνο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκτήσετε οποιαδήποτε αξίωση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Εάν είστε υποχρεωμένος να παράσχετε αποζημίωση σύμφωνα με την παρούσα, η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει κάθε πληρωμή που πρέπει να καταβάλει για να αντισταθμίσει τις υποχρεώσεις αποζημίωσης.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, την Υπηρεσία, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τυχόν διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από αυτήν ή σχετίζονται με αυτήν (σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνιας, χωρίς να τίθεται σε εφαρμογή οποιαδήποτε διάταξη ή κανόνας περί επιλογής ή σύγκρουσης νόμων.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλες αυτές οι διαφορές και αξιώσεις θα διευθετηθούν με διαιτησία στην Πόλη και την επαρχία του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας ή σε άλλη τοποθεσία όπως η Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας και την Εμπορική Διαιτησία Κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας. Εάν υποβάλετε μια αξίωση ή ανταγωγή κατά της Εταιρείας, συμφωνείτε να το κάνετε σε ατομική βάση και όχι με οποιονδήποτε άλλο χρήστη ως επιχείρηση κατηγορίας δράσης. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη και μπορεί να περιοριστεί σε απόφαση σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ως προς τη δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής ενώπιον οποιουδήποτε ομοσπονδιακού ή κρατικού δικαστηρίου στην πόλη και τη συνοικία του San Francisco, στην πολιτεία της Καλιφόρνιας. Αφήνετε να παραιτηθείτε από όλες τις αντιρρήσεις για την άσκηση δικαιοδοσίας από εσάς από τα δικαστήρια αυτά και να διεξαχθεί στα δικαστήρια αυτά.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διαφορά θα οδηγήσει σε διαιτησία, ο κύριος υπόχρεος σε μια τέτοια διαφορά δικαιούται να ανακτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο όλα τα λογικά τέλη, έξοδα και έξοδα για την επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος του επικρατούντος μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων αμοιβών δικηγόρου και τα έξοδα, τα οποία θεωρούνται ότι έχουν συγκεντρωθεί κατά την έναρξη της εν λόγω ενέργειας και καταβάλλονται ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω ενέργεια διώκεται ή όχι σε δικαστική απόφαση. Κάθε απόφαση ή διαταγή που εγγράφεται σε μια τέτοια ενέργεια πρέπει να περιέχει ειδική διάταξη που να προβλέπει την ανάκτηση των αμοιβών δικηγόρου και των εξόδων που προκύπτουν από την εκτέλεση αυτής της απόφασης και την επιδίκαση τόκων υπερημερίας από την ημερομηνία της παραβίασης στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο επιτόκιο. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος (i) οι αμοιβές δικηγόρων περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα έξοδα που προκύπτουν από τα ακόλουθα: α) μεταδευτερεύσεις, β) διαδικασίες περιφρόνησης, γ) καταδίκες, εισπράξεις και εξετάσεις οφειλέτη και τρίτων, (δ) ανακάλυψη και (ε) πτωχευτική διαφορά. και ii) ως «κυρίαρχο μέρος» νοείται ο διάδικος που καθορίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας που επικρατεί ή που επικρατεί με απόλυση, αθέτηση ή άλλως.

 1. Περιορισμός του χρόνου υποβολής αξιώσεων

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΕΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ (1) ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΑΛΛΩΣ, ΑΥΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ Η ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΗ BARRED.

 1. Φορολογική υποχρέωση

Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνος να αναφέρετε τα έσοδά σας και να πληρώσετε τους φόρους που οφείλονται στις αρμόδιες ομοσπονδιακές, κρατικές και τοπικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη χώρα στην οποία διαμένετε. Αναγνωρίζετε επίσης ότι ένας αρμόδιος οργανισμός Λοταρίας μπορεί να διατηρήσει ένα μέρος των κερδών σας και να το διαβιβάσει στην αρμόδια φορολογική αρχή εξ ονόματός σας.

 1. Ηλεκτρονικές υπογραφές

Η Ηλεκτρονική Υπογραφή στο Παγκόσμιο και Εθνικό Εμπορικό Νόμο, 15 USC 7001-7031 απαιτεί να συναινέσετε στη σύναψη ηλεκτρονικής συμφωνίας με την Εταιρεία πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας και να τεθεί σε ισχύ. Εάν συνάψετε διαδικτυακή συμφωνία χρήστη με την Εταιρεία, δεν θα σας ζητηθεί να υποβάλετε έντυπη αίτηση / συμφωνία. Ολόκληρη η συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας θα αποδεικνύεται από μια ηλεκτρονική εγγραφή. Πρέπει να συμφωνήσετε με τη χρήση ηλεκτρονικής εγγραφής και να συμφωνήσετε να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της Υπηρεσίας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ηλεκτρονικής εγγραφής. Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό, ο λογαριασμός σας με την Εταιρεία θα τερματιστεί αυτόματα και θα χάσετε όλα τα δικαιώματα για όλες τις αμοιβές για τυχόν επόμενα κέρδη. Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική χρήση μιας ηλεκτρονικής συμφωνίας, πρέπει να το κάνετε ακυρώνοντας τον λογαριασμό χρήστη σας και στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση support@lottery.com. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και τη διεύθυνση email σας.

 1. Εξάρτηση από πληροφορίες που δημοσιεύονται και υλικό τρίτων

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω ή μέσω της Υπηρεσίας διατίθενται αποκλειστικά για λόγους γενικής ενημέρωσης. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτών των πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη εσείς τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέουν από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε αυτά τα υλικά από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Υπηρεσίας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της.

Η Υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει, να συμπεριλάβει ή να διαθέσει περιεχόμενο τρίτων (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, εφαρμογών και άλλων προϊόντων ή / και υλικών) ή να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης τρίτου μέρους («Τρίτο - Υλικά μερών "). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για Υλικά Τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, πληρότητας, επικαιρότητας, εγκυρότητας, συμμόρφωσης με πνευματικά δικαιώματα, νομιμότητας, αξιοπρέπειας, ποιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής αυτής. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει και δεν θα έχει καμία ευθύνη ή ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας για οποιοδήποτε Υλικό Τρίτων. Υλικά τρίτων μερών και σύνδεσμοι προς αυτά παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία σε εσάς και εσείς έχετε πρόσβαση και τα χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των τρίτων.

 1. Ανακοίνωση καταναλωτή στην Καλιφόρνια

Όπως απαιτείται από την Ενότητα 1789.3 του Κώδικα Καλιφόρνιας, αυτή η ειδοποίηση είναι να σας συμβουλεύσει ότι (i) η Υπηρεσία παρέχεται από την Lottery.com, 5214F Diamond Hts Blvd #1052 San Francisco, CA 94131 και ότι (ii) προσφερόμενες υπηρεσίες; η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό οποιουδήποτε τέλους ή χρεώσεων και να θεσπίσει νέες αμοιβές ή χρεώσεις που θα ισχύουν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν έχετε καταγγελία σχετικά με την Υπηρεσία ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη@lottery.com.

 1. Παραίτηση και δυνατότητα διαχωρισμού

Η παραίτηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε όρου ή όρου που ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον όρο ή την προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση και τυχόν αποτυχία της Εταιρείας να διεκδικήσει ένα δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν αποτελεί παρέκκλιση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης κρατείται από δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστέα για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή εξαλείφεται ή περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις του Οι όροι και οι όροι χρήσης θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ και ισχύ.

 1. Εκχώρηση

Η Εταιρεία μπορεί να αναθέσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει αυτής της Συμφωνίας, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Με την ανάθεση αυτή, η Εταιρεία μπορεί να απαλλαγεί από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση σύμφωνα με αυτή. Δεν επιτρέπεται να αναθέσετε ή να μεταβιβάσετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ανάθεση και ανάθεση από εσάς είναι άκυρη και αναποτελεσματική.

 1. Σχέση των μερών

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία ή σχέση εργασίας μεταξύ εσάς και της Εταιρείας ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή από τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Συμφωνείτε να μην εκπροσωπείτε τον εαυτό σας ως αντιπρόσωπο, αντιπρόσωπο, χειριστή, διανομέα ή υπάλληλο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε από τις δηλώσεις, τις πράξεις ή τις παραλείψεις σας. Επίσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, δεν θα υπάρχουν δικαιούχοι τρίτων.

 1. Ανώτερη βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή αιτίων εκτός εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακραίων καιρικών συνθηκών και άλλων πράξεων του Θεού, των φυσικών καταστροφών, του πολέμου, της τρομοκρατίας, των ταραχών, των εμπάργκο, πολιτικές ή στρατιωτικές αρχές, πυρκαγιές, πλημμύρες, ατυχήματα, αποτυχίες δικτύων δικτύου, απεργίες ιών υπολογιστών ή έλλειψη εγκαταστάσεων μεταφοράς, διακοπή μεταφοράς ή επιβράδυνση και διακοπή ή επιβράδυνση του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων (έκαστο, γεγονός ανωτέρας βίας) .

 1. Περιορισμένο πληρεξούσιο

Συμφωνείτε με τον ακόλουθο Περιορισμένο Πληρεξούσιο («Πληρεξούσιο») για την αγορά, αποθήκευση, εξαργύρωση λαχείων και διανομή κερδών. Συμφωνείτε να ορίσετε τον εκπρόσωπο της Εταιρείας ως πληρεξούσιό σας («Πράκτορας») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό σας με την παρούσα εξουσιοδότηση όπως περιγράφεται εδώ.

Ο αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργεί και να ασκεί εξουσία, εξουσιοδότηση και έλεγχο εξ ονόματός σας, όσον αφορά το εισιτήριο λαχειοφόρων αγορών ή τα εισιτήρια που περιορίζονται στις ακόλουθες απαριθμούμενες εξουσίες:

Για να αγοράσετε με κεφάλαια που έχετε παράσχει και να αποκτήσετε, αλλά όχι ιδιοκτησία, ενός εισιτηρίου (ων) λοταρίας.

Για να αποθηκεύσετε το εισιτήριο (τα λαχεία) σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης.

Να μεταφέρετε το (τα) εισιτήριο (ων) λοταρίας από και προς οποιοδήποτε σημείο της δικαιοδοσίας αγοράς, όπως απαιτείται για να αποκτήσετε την κατοχή και τον έλεγχο για να τα αποθηκεύσετε και να τα εξαργυρώσετε για κέρδη για λογαριασμό σας. και

Να δεσμεύει και να απαλλάσσει τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους, σε σχέση με τα θέματα που περιγράφονται στο παρόν, με όρους που καθορίζει η Εταιρεία.

Συμφωνείτε να ορίσετε την Εταιρεία ως τον ορισθέντα σας αγγελιοφόρο και αντιπρόσωπο και να εξουσιοδοτήσετε την Εταιρεία να ενεργήσει εξ ονόματός σας για να αγοράσει και να αποθηκεύσει το εισιτήριο σας, να συλλέξει τυχόν κέρδη μεμονωμένων ή Ομάδα Παιχνιδιών και να τοποθετήσει τα ατομικά σας κέρδη λογαριασμός χρήστη.

Η παρούσα πληρεξουσιότητα θα αντέξει οποτεδήποτε χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και για οποιοδήποτε παρατεταμένο χρονικό διάστημα για την αγορά και την εξαργύρωση εισιτηρίων Λαχείων και για τη διανομή των κερδών, ανάλογα με την περίπτωση.

Τα τρίτα μέρη μπορούν να επικαλούνται τις αντιπροσωπείες του Αντιπροσώπου για όλα τα θέματα σχετικά με τις εξουσίες που παρέχονται στον Εντολέα. Κανένα πρόσωπο που ενεργεί κατά την επίκληση των αντιπροσωπειών του Αντιπροσώπου ή της εξουσιοδοτημένης αρχής βάσει αυτής της Πληροφόρησης θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σας ή στην περιουσία σας για να επιτρέψετε στον Πράκτορα να ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία πριν από την πραγματική γνώση της πληρεξουσιότητας ανακληθεί ή τερματιστεί από το νόμο ή άλλως.

Κανένας πράκτορας που ονομάζεται ή δεν υποκαθίσταται σε αυτήν την Πληρεξούσια θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι σας για να ενεργήσετε ή να μην ενεργήσετε υπό την παρούσα Εντολή. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποζημιώσετε οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο που ονομάζεται ή αντικατασταθεί σε αυτήν την Εισαγγελία για οποιαδήποτε δικαστική δαπάνη, αστικές αποφάσεις ή εύλογες αμοιβές δικηγόρου που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άσκησης των εξουσιών που περιγράφονται στο παρόν.

Η Εταιρεία ρητώς αποκηρύσσει την ιδιοκτησία οποιουδήποτε εισιτηρίου (ών) Λοταρίας που περιγράφεται εδώ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που πραγματοποιούν παραγγελίες διατηρούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα και την ιδιοκτησία των εισιτηρίων της Λοταρίας που έχουν κανονικά παραγγελθεί, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

 1. Δήλωση Απορρήτου
 2. Όλη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιαδήποτε ισχύουσα Περιορισμένη Εισαγγελία αποτελούν τη μοναδική και πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σε σχέση με την Υπηρεσία και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, συμφωνίες, παραστάσεις και εγγυήσεις, προφορικά, σε σχέση με την Υπηρεσία. Κανένας από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ρητός ή σιωπηρός, θα θεωρείται ότι παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα ούτε υποχρεώνει κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα εκτός αυτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.